Afretning af skråninger ved sø.


Sø Alslev.


Råstofundundersøgelse.


Planering af have.


Udgravning af terrasse.


Udlægning af stabilgrus til SF sten.


Etablering af ny byggeplads.


Udgravning til sokkel.


Sø udgravet og beplantet 1984.


Udgravning sø.


Udgravning sø.


Næsten færdig sø.


Reperation af kloak


Udjævning af oppumpet sand.


Spildevandstank faskin


Nedgravning af antennekabel


Færdig sø


Udgravning af gylletank muslingeskal


Udgravning til luftkanal


Nedgravning af gyllerør.