Entreprenørarbejde

Skal du have områder udgravet, planeret, gravet ud til en sø, lavet kloaker og afløb eller undersøgt jordbunden? Jeg udfører entreprenørarbejde for både virksomheder, landmænd, entreprenører, offentlige institutioner og private.


Jeg kan bl.a. tilbyde:
 - Alle former for jord- og anlægsopgaver
 - Jordbundsboringer
 - Råstofundersøgelser


Maskinudlejning


Skal du selv i gang med maskinerne, udlejer jeg diverse kvalitetsmaskiner inden for entreprenørbranchen.
Du kan bl.a. leje:
 - Vibratorer
 - Betonhamre
 - Kabler
 - Generatorer M.m.


Sand og grus


Efter 30 år med grusgrav har jeg stor ekspertise ud i salg af sand og grus til byggeri. Det fortsætter jeg med i Johnny M. Jessen A/S, hvor du bl.a. kan købe:
 - Sand, sten og grus til byggeri- og anlægsformål
 - Store sten og granit i forskellige størrelser
 - Træ og barkflis